(Tiếng Việt) THIHAR ZO (Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)

(Tiếng Việt) -Tổng hợp chất keo tụ Alginate có khả năng gắn kết Ion kim loại nặng và các hợp chất lơ lửng. Làm trong nước ao và khử một số kim loại nặng.

Contact Price


Product Description

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “(Tiếng Việt) THIHAR ZO (Men vi sinh xử lý ao nuôi thuỷ sản)”

*