men vi sinh phân hủy cực mạnh mùn bã hữu cơ trong ao nuôi thủy sản

Showing the single result

(Tiếng Việt) No.1 (VI SINH SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG)

(Tiếng Việt) – Phân hủy cực mạnh mùn bã hữu cơ trong ao nuôi thủy sản.
- Tạo môi trường nước sạch đẹp, giảm khí độc trong ao.

Contact Price