Tạo màu nước sạch đẹp.

Showing the single result

YUCCA MAX

(Tiếng Việt) – Hấp thu hoàn toàn NH3, phân hủy các chất dư thừa trong ao nuôi.
- Cấp cứu khi tôm nổi đầu, ổn định môi trường nước.

Contact PriceHot