CFF ( Siêu vi sinh ao bạt )

- Phân hủy khí độc NO2,H2S , NH3 …

- Không nhớt bạt .

- Không mùi hôi .

- Ngăn chặn sự phát triển của nấm .

- Xử lý nước và đáy ao .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

                          CFF ( Siêu vi sinh ao bạt )

Thành Phần : Trong 1 kg sản phẩm có chứa

- Bacillus subtilis ( min ) ……………….. 3.0 x 1011 CFU / kg           - Cellulase ( min ) ………………… 20.000 UI/kg

- Lactobacillus plantarum (min )……..  3.0 x 1011 CFU / kg           - Pectinase (min) ………………….. 10.000 UI/kg

- Nitrosomonas sp (min )………………. 2.5 x 1011 CFU / kg            – Phytase ( min)……………………. 10.000 UI/kg

- Nitrobacter sp (min ) …………………. 2.5 x 1011 CFU / kg            – Protease ( min ) ………………….. 50.000 UI/kg

- Saccharomyces Cerevisiae ( min ) .. 3.0 x 1011 CFU / kg           - Chất mang Dextrose vừa đủ …… 1 kg

Công Dụng :

- Phân hủy khí độc NO2,H2S , NH3

- Không nhớt bạt .

- Không mùi hôi .

- Ngăn chặn sự phát triển của nấm .

- Xử lý nước và đáy ao .

Liều dùng và cách dùng :

- Tháng thứ 1 : 250g CFF /1 ha

- Tháng thứ 2 : 250g CFF / 8.000 mnước

- Tháng thứ 3 : 250g CFF / 6.000 mnước

- Tháng thứ 4 : 250g CFF /4.000 mnước

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “CFF ( Siêu vi sinh ao bạt )”

*