CFF (Vi sinh xử lý ao nuôi thủy sản)

- Phân hủy các chất hữu cơ lơ lững, xác tảo, thực vật chết trong nước.
- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

CFF (Vi sinh đậm đặc xử lý ao nuôi thủy sản)

Thành phần:

Bacillus subtilis (min)………………………. 3×1011cfu/kg          Protease (min)…………………… 50.000UI/kg

Lactobacillus plantarum (min) ………… 3×1011cfu/kg          Cellulase (min)…………………….20.000UI/kg

Nitrosomonas(min)………………………. 2,5×1011cfu/kg          Pectinase (min)………………..…. 10.000UI/kg

Nitrobacter(min) ……………………….… 2,5×1011cfu/kg          Phytase (min)……………………… 10.000UI/kg

Saccharomyces cerevisiae (min)………. 3×1011cfu/kg          Chất mang (Dextrose) vừa đủ …….……….1kg

Công dụng:

- Phân hủy các chất hữu cơ lơ lững, xác tảo, thực vật chết trong nước.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.

- Cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

- Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại.

Liều lượng và cách dùng:

- Tháng thứ 1: 450gr CFF xử lý cho 8.000 m3 nước ao nuôi 

- Tháng thứ 2: 450gr CFF xử lý cho 7.000 m3 nước ao nuôi 

- Tháng thứ 3: 450gr CFF xử lý cho 6.800 m3 nước ao nuôi 

- Tháng thứ 4: 450gr CFF xử lý cho 6.500 m3 nước ao nuôi  

- Tùy theo độ ô nhiễm của ao nuôi mà có thể tăng hoặc giẩm liều sử dụng.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “CFF (Vi sinh xử lý ao nuôi thủy sản)”

*