E-TECH – Vi sinh xử lý nước

- Làm sạch nước trong ao nuôi thủy sản
- Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước, làm giảm độ nhớt của nước.
- Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Liên hệ để biết giáHot


Mô tả sản phẩm

E-TECH ( MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI)

E-TECH bao gồm những dòng vi sinh mới nhất, ứng dụng công nghệ sinh học cao. Ngoài khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhanh và mạnh, E-TECH còn có khả năng chịu đựng và phát triển tốt ở những nơi có độ mặn cao mà các vi sinh khác không có được.

Thành phần:

Bacillus subtilis………………..3×109  CFU/kg                 Bacillus megaterium…………………..3×109  CFU/kg

Bacillus licheniformis……… 3×109  CFU/kg                 Saccharomyces cerevise…………….3×109  CFU/kg

Bacillus polymyxa………….2.5×109  CFU/kg                 Chất mang lactose vừa đủ…………………………1 kg

Công dụng:

- Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản.

- Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi.

- Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.

Cách dùng:

- Tháng thứ 1: dùng 227 g E-TECH cho  15.000 m3 nước ao nuôi.

- Tháng thứ 2: dùng  227 g E-TECH cho  12.000 m3 nước ao nuôi.

- Các tháng sau: ùng 227 g E-TECH cho  7.000 – 10.000 m3 nước ao nuôi.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “ E-TECH - Vi sinh xử lý nước”

*