YUCCA MAX ( dạng liqiud ) – Hấp thụ khí độc

- Hấp thụ khí độc NH3, cải thiện môi trường nước.
- Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc.

Liên hệ để biết giá


Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “YUCCA MAX ( dạng liqiud ) - Hấp thụ khí độc”

*