No.1 (VI SINH SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG)

- Phân hủy cực mạnh mùn bã hữu cơ trong ao nuôi thủy sản.
- Tạo môi trường nước sạch đẹp, giảm khí độc trong ao.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

NO.1 (VI SINH CAO CẤP SỐ 1)

Thành phần: 

- Bacillus Subtilis…………………..3.0×1011CFU/kg                    - Protease…….………….50.000 UI/kg

- Lactobacillus planetarium………..3.0×1011CFU/kg                    - Cellulase……………….20.000 UI/kg                                                           

- Saccharomyces Cerevise…………3.0×1011CFU/kg                    - Pectinlase………………10.000 UI/kg

- Nitromosonas……………………..2.5×1011CFU/kg                    - Phytase…………………10.000 UI/kg

- Nitrobacter…………………….….2.5×1011CFU/kg                   – Chất mang lactose vừa đủ….….….1kg

Công dụng: 

- Phân hủy các chất lơ lửng trong nước, xác tảo, thực vật chết trong nước.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.

- Ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại.

- Cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Liều lượng và cách dùng:

Trong ao nuôi:

 - Tháng thứ 1: 250grNO1/1,5 ha. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

- Tháng thứ 2: 250grNO1/1ha. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

- Tháng thứ 3: 250grNO1/8.000mnước ao. Định kỳ 07 ngày sử dụng 1 lần.

- Tháng thứ 4: 250grNO1/6.000mnước ao nuôi. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

Khối lượng tịnh: 250g

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “No.1 (VI SINH SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG)”

*