ROVER (Diệt nấm, rong, tảo an toàn )

- Cắt tảo độc, nấm và Zoothamnium trong ao nuôi thuỷ sản.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

ROVER

(Diệt nấm, rong, tảo an toàn )

Thành phần

Copper (dưới dạng Glycine – Copper chelate – Hydrate) (min) ………………53.000 mg/kg

Chất mang (Dextrose) vừa đủ…………………………………………….tttttt…………….1 kg

Công dụng

- Cắt tảo độc, nấm và Zoothamnium trong ao nuôi thuỷ sản.

Cách dùng

+ Dùng 500g ROVER xử lý cho 1.800 – 2.000 m3 nước ao nuôi. Định kỳ 10 ngày dùng 1 lần. Sử dụng khi chiều mát.

+ Khi gặp trường hợp ao tôm bị nấm Zoothamnium  hoặc tảo độc dùng 500g xử lý cho 1.200 -1.500 m3 nước xử lý 2 ngày liên tiếp.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “ROVER (Diệt nấm, rong, tảo an toàn )”

*