T-POND (Men vi sinh cao cấp xử lý ao)

- Cung cấp vi sinh vật có lợi, làm sạch nước ao nuôi.
- Làm giảm khí độc H2S, NH3, NO2… trong ao nuôi.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

T-POND

(Men vi sinh cao cấp xử lý ao)

Thành phần

Bacillus subtilis (min)………………………….5 x 109 CFU/kg

Bacillus licheniformis (min)…………………5 x 109 CFU/kg

Chất mang (Dextrose) vừa đủ………………….. 1kg

Công dụng

- Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác tảo, thực vật chết trong ao nuôi.

- Cung cấp vi sinh vật có  lợi, làm sạch nước ao nuôi.

- Làm giảm khí độc H2S, NH3, NO2… trong ao nuôi.

Cách dùng

+ Tháng  thứ 1: Dùng 250g xử lý cho 8.000 m3 nước ao.

+ Tháng  thứ 2: Dùng 250g xử lý cho 6.000 m3 nước ao.

+ Tháng  thứ 3: Dùng 250g xử lý cho 5.000 m3 nước ao.

+ Tháng  thứ 4: Dùng 250g xử lý cho 4.000 m3 nước ao.

Chú ý: Tùy vào mức độ ô nhiễm của ao nuôi mà có thể tăng hoặc giảm liều lượng sử dụng. Khi sử dụng quá liều không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm, cá.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “T-POND (Men vi sinh cao cấp xử lý ao)”

*