THIHARH2S ( Vi sinh xử lý khí độc H2S, Giảm mùi hôi thối, Làm sạch môi trường)

- Phân hủy chất thải hữu cơ trong đáy ao, ổn định môi trường ao nuôi.

- Giảm hàm lượng các khí độc NH3, H2S trong ao nuôi.

Liên hệ để biết giáHot


Mô tả sản phẩm

THIHA®H2S ( Vi sinh xử lý khí độc H2S, Giảm mùi hôi thối, Làm sạch môi trường) 

Thành Phần: trong 1 lít

Bacillus subtilis (min)………………………………..5×105 CFU/lít

Dung môi nước, mật rỷ đường vừa đủ ………….…1 lít

Công dụng:

- Phân hủy chất thải hữu cơ trong đáy ao, ổn định môi trường ao nuôi.

- Giảm hàm lượng các khí độc NH3, H2S trong ao nuôi.

Liều lượng:

+ Định kỳ 7 – 10 ngày dùng 1 lít xử lý cho 4.000 – 5.000 m3 nước ao nuôi.

+ Khi gặp sự cố về môi trường như mùi hôi H2S nhiều nước dơ bẩn dùng 1 lít xử lý cho 1.000 – 2.000 m3 nước ao.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “THIHARH2S ( Vi sinh xử lý khí độc H2S, Giảm mùi hôi thối, Làm sạch môi trường) ”

*