THIHAR BAC ( Men vi sinh cao cấp xử lý ao )

- Xử lý nhớt bạt rất hiệu quả trên ao nuôi công nghiệp .

- Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng,xác tảo,thực vật chết trong nước.

- Phân hủy bùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra,thức ăn dư thừa dưới đáy ao,cung cấp các loại vi sinh vật,men có lợi cho môi trường.

- Giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại.

- Dùng ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại.

- Dùng xử lý nhanh và hiệu quả khí độc NO2, NH3, H2S …….

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

                           THIHAR BAC ( Men vi sinh cao cấp xử lý ao )

Thành Phần : trong 1 kg bao gồm :

- Bacillus subtilis (min) ………………..2 x 1011cfu/kg

-Bacillus licheniformis ( min )……….2 x 1011cfu/kg

-Chất mang ( Bột ngũ cốc) vừa đủ ……………… 1 kg

-Độ ẩm ( max ) …………………………………………… 10 %

Công Dụng :

- Xử lý nhớt bạt rất hiệu quả trên ao nuôi công nghiệp .

- Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng,xác tảo,thực vật chết trong nước.

- Phân hủy bùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra,thức ăn dư thừa dưới đáy ao,cung cấp các loại vi sinh vật,men có lợi cho môi trường.

- Giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại.

- Dùng ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại.

- Dùng xử lý nhanh và hiệu quả khí độc NO2, NH3, H2S …….  

Cách Dùng :

+ Tháng thứ  1 : Dùng 250 gr  THIHAR BAC   xử lý cho 10.000 m3nước ao nuôi.

+ Tháng thứ  2 : Dùng 250 gr  THIHAR BAC   xử lý cho 7.000 m3nước ao nuôi.

Các tháng sau dùng 250 gr THIHAR BAC   xử lý cho 3.000 – 5.000 m3nước ao nuôi.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “THIHAR BAC ( Men vi sinh cao cấp xử lý ao )”

*