THIHAR CUP (TẠO MÀU NƯỚC SẠCH ĐẸP, HẠ VÀ ỔN ĐỊNH pH)

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

THIHA®CUP

( TẠO MÀU NƯỚC SẠCH ĐẸP, HẠ VÀ ỔN ĐỊNH pH)

Thành phần: Trong 1 kg gồm có:

- Bacillus sp. (min)…………………………………….3,5 x 1010 CFU/kg

- Saccharomyces sp. (min)………………………….1,2 x 1010 CFU/kg

- Chất mang ( Dextrose ) vừa đủ………………………………….1 kg

 - Độ ẩm (max)…………………………………………………………….12 %

Công dụng:

- Tạo màu nước sạch đẹp, giảm thiểu các chất lơ lửng trong nước.

- Làm giảm và ổn định pH trong ao nuôi công nghệ cao.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.

- Phân giải khí độc NO2, NH3, H2S,….làm sạch bạt trong ao nuôi công nghệ cao.

Cách dùng:

- 1 gói + 7 kg mật đường + 100 lít nước ủ kín 24 giờ. Xử lý 1.000 – 2.000 mnước xử lý khi chiều tối.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “THIHAR CUP (TẠO MÀU NƯỚC SẠCH ĐẸP, HẠ VÀ ỔN ĐỊNH pH)”

*