THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)

- Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm, cá.

- Giúp hấp thu, tiêu hóa tốt các chất dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của tôm, cá luôn ổn định.

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

THIHA®  RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)

 

Công dụng:

- Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm, cá.

- Giúp hấp thu, tiêu hóa tốt các chất dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của tôm, cá luôn ổn định.

- Ngăn chặn nhanh và hiệu quả tôm bị đường ruột rỗng, đỏ ruột, phân lỏng, đứt khúc, ruột vàng, ruột trắng …

Cách dùng:

- Cho ăn 4 – 6 g cho 1 kg thức ăn, kết hợp tạt 1 – 1,5 kg cho 1.000 m3 nước ao nuôi, kết hợp dùng PH THIHAR  để hấp thụ độc tố và điều chỉnh pH ao nuôi không vượt quá 8,1 (pH<8,1).  Định kỳ 15 ngày dùng 1 lần hoặc khi gặp trường hợp tôm chết rải rác.

- Định kỳ : Dùng 500gr cho 4.000 m3 nước.

Khối lượng tịnh: 500 g.

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)”

*