men vi sinh giúp ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại

Hiển thị từng sản phẩm

No.1 (VI SINH SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG)

- Phân hủy cực mạnh mùn bã hữu cơ trong ao nuôi thủy sản.
- Tạo môi trường nước sạch đẹp, giảm khí độc trong ao.

Liên hệ để biết giá