sản phẩm đặc trị ngay lập tức bệnh phân trắng ở tôm

Hiển thị từng sản phẩm

CUT-W (Giải pháp thảo dược cho phân trắng)

- Đặc trị ngay lập tức bệnh phân trắng ở tôm.
- Phòng và điều tri bệnh phân đứt khúc, phân lỏng, phân có nhiều bọt khí.
- Làm ổn định hệ vi sinh đường ruột.

Liên hệ để biết giáHot