sản phẩm diệt khuẩn cực mạnh trong ao nuôi thủy sản

Hiển thị từng sản phẩm

IODINE – 9000 ( Diệt vi rút, vi khuẩn nhanh và hiệu quả )

- Diệt khuẩn cực mạnh với dẫn xuất iodine đến 90%
- Ngăn ngừa đốm trắng đầu vàng, đen mang, hồng mang …

Liên hệ để biết giá