sản phẩm điều trị các bệnh nhiễm trùng xuất huyết tróc vảy ở cá

Hiển thị từng sản phẩm

BKC 80% ( Chất Khử Trùng và Ổn Định Tảo Hiệu Quả)

- Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi.

- Sát trùng dụng cụ dùng trong ao nuôi.

Liên hệ để biết giáHot