sản phẩm giúp hấp thụ khí độc trong ao nuôi thủy sản

Hiển thị từng sản phẩm

YUCCA MAX ( dạng bột)

- Hấp thụ khí độc trong ao nuôi.
- Cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc.
- Khử mùi hôi nước của ao nuôi bị ô nhiễm nặng.
- Tạo màu nước sạch đẹp.

Liên hệ để biết giáHot