sản phẩm giúp làm giảm hệ số chuyển đổi thức ăn và giúp tăng trọng nhanh cho cá

Hiển thị từng sản phẩm

THIHA® RICH ( Men Tiêu Hóa Đậm Đặc)

- Tăng cường chức năng tiêu hóa, phòng các bệnh về đường ruột.
- Làm giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, tăng trọng nhanh.

Liên hệ để biết giá