sản phẩm giúp tăng sức đề kháng cho ếch

Hiển thị từng sản phẩm

BIN (Vitamin & Acid Amin Tổng Hợp Đậm Đặc)

- Bổ sung vitamin và acid amin đậm đặc giúp cá phát triển, thèm ăn, tăng trọng nhanh.

- Tăng sức đề kháng cho cá, ếch …

Liên hệ để biết giáHot