sản phẩm ngăn chặn hiệu quả đỏ ruột rỗng ruột ở tôm

  • Xin lỗi, "THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)" không thể mua.

Hiển thị từng sản phẩm

THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)

- Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm, cá.

- Giúp hấp thu, tiêu hóa tốt các chất dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của tôm, cá luôn ổn định.

Liên hệ để biết giá