sản phẩm sát trùng dụng cụ ao nuôi tôm cá

  • Xin lỗi, "IOD PRO ( Diệt Khuẩn Cực Mạnh và An Toàn)" không thể mua.

Hiển thị từng sản phẩm

IOD PRO ( Diệt Khuẩn Cực Mạnh và An Toàn)

- Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi,sát trùng dụng cụ ao nuôi tôm, cá.
- Tiêu diệt vi khuẩn nhanh, hiệu quả nhưng rất an toàn cho ao nuôi.

Liên hệ để biết giáHot