T-POND (Men Vi Sinh Cao Cấp Xử Lý Ao)

Sản phẩm

T-POND (Men Vi Sinh Cao Cấp Xử Lý Ao)

Đã bán : 0

– Cung cấp vi sinh vật có lợi, làm sạch nước ao nuôi.

– Làm giảm khí độc H2S, NH3, NO2… trong ao nuôi.

THÀNH PHẦN

  • Bacillus spp (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis) (min)………… 1 x1010CFU/kg
  • Chất mang (Dextrose) vừa đủ…………………………………………………………….. 1kg
  • Độ ẩm (max)……………………………………………………………………………………………10%

CÔNG DỤNG:

  • Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác tảo, thực vật chết trong ao nuôi.
  • Cung cấp vi sinh vật có lợi, làm sạch nước ao nuôi.
  • Làm giảm khí độc H2S, NH3, NO2… trong ao nuôi.

CÁCH DÙNG:

  • Tháng thứ 1: Dùng 250g xử lý cho 8.000m3 nước ao.
  • Tháng thứ 2: Dùng 250g xử lý cho 6.000m3 nước ao.
  • Tháng thứ 3: Dùng 250g xử lý cho 5.000m3 nước ao.
  • Tháng thứ 4: Dùng 250g xử lý cho 4.000m3 nước ao.

Chú ý: Tùy vào mức độ ô nhiễm của ao nuôi mà có thể tăng hoặc giảm liều lượng sử dụng. Khi sử dụng quá liều không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm, cá.