X-10 (Vi Sinh Cao Cấp Xử Lý Ao)

Sản phẩm

X-10 (Vi Sinh Cao Cấp Xử Lý Ao)

Đã bán : 0

– Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi.

– Ổn định môi trường và màu sắc ao nuôi hiệu quả cao nhất.

THÀNH PHẦN:

 • Bacillus spp (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis)(min)…………………. 1,1 ×1011CFU/kg
 • Protease (min)……………………………………………………………………………………..110.000 UI/kg
 • Chất mang ( Dextrose monohydrate) vừa đủ…………………………………………………………1 kg
 • Độ ẩm (max)……………………………………………………………………………………………………..10%

CÔNG DỤNG:

 • Phân giải khí độc trong ao nuôi (NH3, NO2, H2S, NH4,…)
 • Giảm nhớt bạt trong ao nuôi công nghiệp.
 • Ngăn chặn sự phát triển của tảo và nấm trong ao nuôi.
 • Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản.
 • Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi.
 • Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.
 • Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi.
 • Làm tăng số lượng vi sinh có lợi trong ao nuôi từ đó làm giảm lượng vi sinh có hại. Từ đó giảm thiểu khả năng bệnh tật cho ao nuôi.
 • Ổn định môi trường và màu sắc ao nuôi hiệu quả cao nhất.

CÁCH DÙNG:

 • Tháng thứ 1:Dùng 450g X – 10 cho 1 hecta.
 • Tháng thứ 2: Dùng 450g X – 10 cho 8.000m3 nước ao nuôi.
 • Tháng thứ 3 và 4: Dùng 450gr X – 10 cho 5.000m3 nước ao nuôi.
 • Dùng vào buổi sáng lúc 9 – 10 giờ, hòa 450g X – 10 vào 30 lít nước ao nuôi rồi tạt đều khắp mặt ao chạy quạt liên tục 1 đến 2 giờ.
 • Để sản phẩm tốt hơn nên cho 450g vào 60 lít nước ao nuôi sục khí mạnh từ 24 – 48 giờ rồi tạt đều khắp mặt ao.