THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)

24/03/2017 / Trong danh mục LINE HÀNG THIHA®

THIHAR RICH (Ngăn chặn ruột đỏ rỗng ruột, phân trắng)

Thành phần:

- Bacillus subtilis (chuyên biệt) không nhỏ hơn……………………………………………………….1010 CFU.

Công dụng:

- Ngăn chặn nhanh và hiệu quả đường ruột rỗng, đỏ ruột, phân lỏng, đứt khúc.

- Phòng và điều trị hiệu quả hội chứng tôm chết sớm EMS.

- Chặn đứng phân trắng, khắc phục hiệu quả tôm chết rải rác, mềm vỏ.

Cách dùng:

- Cho ăn 4 – 6 g cho 1kg thức ăn, kết hợp tạt 1 – 1.5 kg cho 1.000 m3 nước ao nuôi., kết hợp dùng PH THIHAR  để hấp thụ độc tố và điều chỉnh pH ao nuôi không vượt quá 8,4 (pH<8,4).

- Định kỳ 15 ngày dùng 1 lần hoặc khi gặp trường hợp tôm chết rải rác.

ĐẦU TRANG